Diagnostik

Grundig diagnostik er udgangspunktet i vores arbejde. Diagnosen tjener det formål at informere patienten, for vi sammen kan planlægge den videre behandling.

Hos os, ser vi det som vores pligt at oplyse patienten, om hvilke behandlinger vi opfatter som fornuftige og ønsker at anvende, og hvilke bivirkninger der evt. er ved disse.

Information til patienten og samtykke til behandling er et fundamentalt grundlag for vores behandling.

Det er vores pligt at informere om forskellige behandlingsmuligheder og hvad der sker, hvis der ikke foretages behandling. Det er derfor vigtigt, at tandlægen selvom han mener at vide, hvad der er bedst for patienten, diskuterer alternative behandlinger med patienten.