Kursus for henvisere

Torsdag den 6. marts 2008 afholdte klinikken kursus for henvisere.

Brædstrup Implantat Center har for 15. gang afholdt sit årlige møde for henvisende tandlægekolleger på Hotel Pejsegården. Ialt 63 tandlægekolleger var denne aften mødt op for at høre information af:

Specialtandlæge, ph.d. Torben Thygesen omkring emnet: Hvornår fjernes kun kronen på en visdomstand og rødderne efterlades ved operativ fjernelse af underkæbens visdomstænder. En oprationsmetode der i nogle tilfælde anbefales for at undgå læsion af underkæbens store følenerve.

Ansvarlig overlæge ved Odense Universitets Hospital, Prof. Olav Bergmann informede om:
Tandbehandling af patienter i antikoagulationsbehandling og om nødvendigheden af at foretage en aktuel måling af blodets koagulationsevne (INR-værdi) inden et kirurgisk tandindgreb på denne patientgruppe.
Nye principper ved penicillinbehandling indenfor tandlægeområdet blev gennegået.

Specialtandlæge, ph.d. John Jensen informerede om: Kommende tiltag inden for tandlægeområdet i hospitalsregi i Region Midt.

En god aften blev rundet af med højaktuelle nyheder indenfor tandimplantatområdet med de respekterede implantatsystemer Nobelbiocare og Astra Tech.

 

Med venlig hilsen
Brædstrup Implantat Center