Kursus for henvisere

Mandag den 17. maj 2010 afholdte klinikken kursus for henvisere.

Brædstrup Implantat Center har for 17. gang afholdt sit årlige møde for henvisende tandlægekolleger på Hotel Pejsegården. Ialt 150 tandlægekolleger var denne aften mødt op for at høre information af:

Specialtandlæge, ph.d. Torben Thygesen omkring emnet:
Kliniske undersøgelser før implantatbehandling.

Tandlæge Lic. Odont Eva Sidelman Karring:
Parodontalbehandling år 2010 og mundskyllevæsker hvor og hvornår

Specialtandlæge, ph.d. John Jensen:
Akut behandling af dento-alveolære traumer, behandlingsstrategi herefter.
John Jensen oplyste om følgende nyttige links:
http://www.kaebekir.aarhussygehus.dk og
http://www.dentaltraumaguide.org

Tandlæge Birgitte Skadborg:
Præsentation af 3-D scanner og kliniske cases.

Tandlæge Dr. Odont, ph.d. Hanne Hintze:
3-røntgen – hvornår kan og skal vi bruge det?

En god aften blev rundet af med højaktuelle nyheder indenfor tandimplantatområdet med det respekterede implantatsystem Nobelbiocare, og desuden var der nyt fra Aldente systemet som gav en grundig gennemgang af journalsystemet.

 

Med venlig hilsen
Brædstrup Implantat Center