Ny kirurg på Brædstrup Implantat Center

Vi byder Jens Hartlev velkommen.

For at imødekomme det stigende antal henvisninger – stadigt kunne servicere alle vores henvisere bedst muligt – og for at kunne tilbyde tider til akutte patienter hurtigt, har vi valgt at ansætte en ny kirurg på Brædstrup Implantat Center. Det er derfor med glæde at vi har budt Specialtandlæge under uddannelse Jens Hartlev velkommen på klinikken. Jens er uddannet tandlæge fra Århus Tandlægeskole 1999 og har bred almen erfaring fra praksis. Jens har undervist på kirurgisk afdeling på Århus Tandlægeskole, været forskningsassistent ved afd. for kæbekirurgi og Oral Patologi, Århus Tandlægeskole og påbegyndte 2009 uddannelsen til specialtandlæge i tand- mund- og kæbekirurgi, hvilket forventes afsluttet 2014.

Du kan læse mere om Jens Hartlev under behandlere på hans CV.

Vi byder Jens Hartlev rigtig hjerteligt velkommen på Brædstrup Implantat Center.