Tilskud

Her på klinikken arbejder vi i overensstemmelse med den aftale, der foreligger mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen.

Langt de fleste behandlinger er omfattet af denne aftale. Tilskuddet fra Sygesikringen fratrækkes automatisk på regningen og bliver udspecificeret herpå.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark?

Så er der yderligere mulighed for at få tilskud. De tilskudsberettigede behandlinger og tilskuddets størrelse kan du læse mere om på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside www.sygeforsikringdanmark.dk.

Behandling af de 0 – 15 årige

I de fleste kommuner varetager den kommunale tandpleje alle eftersyn og behandlinger af børn fra 0 til 15 år. Denne har en særlig ekspertise, når det drejer sig om børn, hvorfor vi anbefaler, at man benytter denne. Desuden er behandlingen gratis.

Det er dog pr. 1/1 2018 muligt at vælge privat praksis til dit barn mod egenbetaling på 35%. Skiftet skal meddeles skoletandplejen, der videresender de relevante oplysninger.

Det er vigtigt at vide, at den gratis behandling af eventuelle tandskader i skoleårene herved fravælges – derfor bør børnene ikke meldes ud af den kommunale tandpleje, før der er sørget for tandskadedækning. Ligeledes bør en eventuel tandregulering afsluttes inden skiftet.

Behandling af de 16 – 17 årige

Alle 16 og 17 årige har fuld valgfrihed mellem behandling i privat praksis eller på kommunal klinik. Behandlingen her på klinikken er gratis, og vi anbefaler kontrolbesøg her, mens det er gratis, for at lette overgangen til ungdomstandplejen.

Behandling af de 18 – 25 årige

Denne gruppe satser vi meget på at få til at gå regelmæssigt til tandlæge. Derfor er der større tilskud til de regelmæssige undersøgelser til de 18 – 25 årige, så de kan få nogle gode vaner og beholde de resultater, der er opnået i børne- og ungdomstandplejen. Som noget nyt har sygeforsikringen Danmark valgt at betale hele regningen for 18-25 mht. de helt basale ting så som undersøgelse, tandrensning og forebyggelse. Det er derfor en god ide at være medlem af Danmark, hvis du er mellem 18-25 år.

Behandlingen af voksne

Langt de fleste går i dag regelmæssigt til tandlæge, og det er også det, vi anbefaler. De undersøgelser, der foretages regelmæssigt, er billigere, ligesom de kontrolrøntgenbilleder, der optages i forbindelse med regelmæssig tandpleje, får et større tilskud.

Det interval, den enkelte patient skal gå til kontrol efter, er forskelligt afhængig af, om man tit får huller i tænderne eller f.eks. har parodontose.

Pensionister

Gennem § 17 i pensionsloven kan der søges om hel eller delvis betaling fra Kommunen. Fremgangsmåden er forskellig, afhængig af hvilken kommune, man bor i, og resultatet afhænger af ens personlige forhold.
Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Kontanthjælpsmodtagere

Også her er der mulighed for hjælp til behandlingen, og vi er vant til at hjælpe med de nødvendige papirer. Ny lovgivning pr. 1/1 2013 yder særligt tilskud til kontanthjælpsmodtagere under 25 år således at der kun er meget lille egenbetaling.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, skal du blot meddele det i receptionen, så bliver dine oplysninger automatisk sendt videre til Sygeforsikring Danmark, og du vil efterfølgende få refunderet en del af din regning derfra.